Zarządzanie konfliktami w zespołach

Zarządzanie konfliktami w zespołach to prawdziwa sztuka. Konflikt jest nieodłącznym elementem zarówno życia społecznego, jak i każdej działalności zawodowej. Nie ma sposobu pozwalającego na wyeliminowanie wszystkich konfliktów, ponieważ często mamy do czynienia z sytuacją, gdy ludzie mają różne potrzeby lub oczekiwania. Konflikt może być jednak także twórczy i przyczyniać się do wypracowywania skutecznych rozwiązań, pozwalających na budowanie długotrwałych, pozytywnych relacji. Ważne aby zdolny szybko rozpoznać źródło konfliktu i trwale wyeliminować jego przyczyny.

Podczas szkolenia uczestnicy zwiększą umiejętności reagowania w sytuacjach już istniejącego lub potencjalnego konfliktu, dowiedzą się jak powstają konflikty,i jak dążyć do ich rozwiązywania. Poznają także skuteczne metody i techniki działania w sytuacji konfliktowej.

W programie m.in.:

 • Kiedy najczęściej pojawiają się konflikty?
 • Typy i rodzaje konfliktów
 • Dynamika i fazy konfliktu
 • Czy konflikt może być twórczy?
 • Postawy w relacjach z innymi
 • Autodiagnoza poziomu własnej asertywności
 • Style zachowań ludzi w sytuacjach konfliktowych
 • Autodiagnoza reagowania w sytuacji konfliktu
 • Techniki i metody rozwiązywania konfliktów
 • Jak radzić sobie z manipulacją?
 • Podstawowe błędy w zarządzaniu konfliktem
 • oraz wiele innych zagadnień

Zapytaj o to szkolenie Wyślij wiadomość