Zarządzanie sobą w czasie

Formy realizacji:

Zarządzanie sobą w czasie. Szkolenia i warsztaty. Pracujemy aktywnie: dyskutujemy, ćwiczymy, omawiamy przypadki, uczestniczymy w symulacjach. W zależności od wymagań tematu szkolenia realizowane są z wykorzystaniem: prezentacji interaktywnych, moderowanych dyskusji, itp. Podczas wybranych szkoleń wykorzystujemy także testy, pozwalające uczestnikom na określenie ich osobistych predyspozycji w określonej dziedzinie. 

Szkolenia mogą być prowadzone w formule zamkniętej lub otwartej.

PRZYKŁADOWA TEMATYKA I ZAKRES:

TEMAT

ZAKRES

KONTAKT

Zarządzanie sobą
w czasie – metody organizacji czasu pracy

 

 • zarządzaniem czasem, czy zarządzaniem sobą w czasie – na czym polega różnica,
 • jak działają „pożeracze czasu” na poziomie indywidualnym
  i organizacyjnym oraz jak je skutecznie eliminować,
 • metody i strategie (m.in. ALPEN, ABC, Getting Things Done, strategia Vonnegutametoda),
 • jak działają nasze nawyki i czy możemy je zmieniać,
 • po co nam planowanie i jak gospodarować własną energią w czasie dnia,
 • jak działać efektywniej oraz wiele innych informacji.

Uczestnicy szkolenia mają także możliwość zbadania własnego, indywidualnego styl zarządzania sobą w czasie.

Zapytaj o szczegóły

Efektywność osobista w pracy zawodowej  

 

 • różnica między produktywnością, a efektywnością,
 • pozytywne i negatywne nawyki,
 • indywidualne preferencje,
 • krzywa sprawności,
 • techniki wyznaczania celów, narzędzia planowania;
 • ustalanie priorytetów w stosunku do celów długo i krótko terminowych,
 • istota i narzędzia zarządzania sobą w czasie,
 • metody wspierania koncentracji na celu i rezultatach;
 • oraz wiele innych informacji.

Zapytaj o szczegóły

 


Inne tematy
z zakresu zarządzania sobą w czasie Prześlij pytanie