Komunikacja interpersonalna

Formy realizacji:

Podczas szkoleń i warsztatów pracujemy aktywnie: dyskutujemy, ćwiczymy, omawiamy przypadki, gramy, uczestniczymy w symulacjach. W zależności od wymagań tematu szkolenia realizowane są z wykorzystaniem: prezentacji interaktywnych, moderowanych dyskusji itp. Podczas wybranych szkoleń wykorzystujemy także testy, pozwalające uczestnikom na określenie ich osobistych predyspozycji w określonej dziedzinie. 

Szkolenia mogą być prowadzone w formule zamkniętej lub otwartej.

PRZYKŁADOWA TEMATYKA I ZAKRES:

TEMAT

ZAKRES

KONTAKT

Efektywna komunikacja
w zespole
 •  budowanie zespołów i role w zespole,
 • wpływ hierarchii zawodowej na komunikowanie się,
 • zasady komunikacji formalnej i nieformalnej, pisemnej
  i bezpośredniej,
 • zakłóceniach w komunikowaniu (i jak im przeciwdziałać),
 • znaczenie informacji zwrotnej w komunikacji,
 • metody wspomagające komunikację oraz metody pomiaru efektywności komunikacji i wykorzystywanych narzędzi
 • i wiele innych informacji

Zapytaj o szczegóły

Wyślij wiadomość

Budowanie relacji – komunikacja interpersonalna
 • znaczenie poprawnej komunikacji w relacjach,
 • jakim jestem rozmówcą i jak postrzegają mnie inni,
 • bariery w komunikacji werbalnej i niewerbalnej,
 • niwelowanie zniekształceń komunikatu,
 • znaczenie i zasady konstruktywnej informacji zwrotnej,
 • techniki komunikacyjne w praktyce
 • i wiele innych informacji

Zapytaj o szczegóły

Wyślij wiadomość

Mowa ciała
– tajemnice komunikacji niewerbalnej
 • znaczenie „pierwszego wrażenia”,
 • co może wyrażać nasze ciało (gesty, ręce, nogi, stopy)
 • mikroekspresja,
 • dlaczego i na ile ważny jest kontakt wzrokowy,
 • jak odczytać i zagospodarować przestrzeń (przestrzeń osobista
  i dystans fizyczny),
 • jak podawać rękę,
 • jak rozpoznawać kłamstwo,
 • jak te same gesty mogą zostać odczytane w różnych kulturach
  (na co uważać)
 • i wiele innych informacji

Zapytaj o szczegóły

Wyślij wiadomość

Strategia komunikacji zewnętrznej
w organizacji
 • czym jest strategia komunikacji i po co ją tworzymy,
 • istota dokumentu „strategia komunikacji”,
 • zakres przedmiotowy strategii,
 • narzędzia badania interakcji,
 • analiza spójności celów strategii,
 • jak pracować przy tworzeniu strategii komunikacji,
 • jak ewaluować wdrażanie strategii
 • i wiele innych informacji

Zapytaj o szczegóły

Wyślij wiadomość