Stres, asertywność, wypalenie zawodowe

Formy realizacji:

Stres, asertywność, wypalenie zawodowe – zarządzanie i przeciwdziałanie negatywnym aspektom zjawisk. Szkolenia i warsztaty. 

Pracujemy aktywnie: dyskutujemy, ćwiczymy (indywidualnielub w grupach), omawiamy przypadki, uczestniczymy w symulacjach.

Wykorzystujemy także testy, pozwalające uczestnikom na diagnozowanie określonych predyspozycji.

PRZYKŁADOWA TEMATYKA I ZAKRES:

 

TEMAT

ZAKRES

KONTAKT

Zarządzanie stresem – oswój swój stres

 

 • czy na pewno wiemy czym jest stres,
 • jak rozpoznawać sytuacje stresotwórcze,
 • czy stres może być pozytywny,
 • czy stresem da się zarządzać,
 • jak radzić sobie ze stresem w pracy i poza pracą,
 • strategie radzenia sobie ze stresem,
 • techniki zarządzania stresem, radzenie sobie ze stresem w niecodziennych sytuacjach (np. podczas wystąpień publicznych).

·      I bardzo dużo ćwiczeń

Zapytaj o szczegóły

Stres
i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu
 • biologiczne uwarunkowania stresu, wady i zalety stresu, przekonania a stres, jak nasze myśli kierują naszym ciałem, rodzaje stresu (fizyczny, emocjonalny, umysłowy itp.), objawy stresu, fazy stresu (reakcja alarmowa, stadium oporu, stadium wyczerpania),
 • emocje, a stres, czym są i jak rodzą się emocje, dlaczego niektóre emocje uważamy za negatywne, czy można przełączać stany emocjonalne,
 • konsekwencje długotrwałego stresu, jak powstaje wypalenie zawodowe, symptomy wypalenia zawodowego, stany wypalenia oraz ich społeczne konsekwencje (dla pracodawcy i pracownika),
 • metody i techniki radzenia sobie ze stresem i przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu, planowanie i nadawanie priorytetów, oczekiwania i przekonania, asertywność, styl życia, praca z ciałem, profilaktyka, jak wydobyć się z pułapki wyczerpania?

Zapytaj o szczegóły

Asertywność
w praktyce – nie daj sobie wejść na głowę
 
 • czym są zachowania asertywne i nieasertywne (asertywność to nie tylko sztuka „mówienia nie”),
 • jakie błędy najczęściej popełniamy chcąc zachowywać się asertywnie,
 • czym jest konstruktywna krytyka i jakie błędy najczęściej pojawiają się w jej stosowaniu,
 • matryca własnej asertywności (diagnoza zasobów i obszarów do udoskonalenia),
 • techniki asertywności reaktywnej (gdy ktoś narusza nasze granice stref komfortu) i proaktywnej (gdy sami przystępujemy do działania),
 • techniki asertywnego egzekwowania,
 • mechanizmy obronne blokujące zachowania asertywne
  i utrudniające przyjmowanie krytyki,
 • jak sobie z tym wszystkim radzić oraz wiele innych informacji

Zapytaj o szczegóły

Asertywna komunikacja
 • autodiagnoza umiejętności komunikacyjnych,
 • ja i inni – kompetencje osobiste i społeczne, rozpoznawanie
  i nazywanie emocji, budowanie relacji między ludźmi, postrzeganie samego siebie,
 • istota komunikacji – elementy procesu komunikacji, zasady skutecznego komunikowania się, poziomy komunikacji, identyfikacja własnego potencjału komunikacyjnego, bariery komunikacyjne, narzędzia komunikacji, role stereotypów,
 • informacja zwrotna i jej znaczenie, reguły formułowania
  i przekazywania informacji zwrotnych, techniki udzielania informacji zwrotnych,
 • perswazja – czym jest, perswazja jako proces, akty perswazyjne,
 • asertywność i techniki asertywnej komunikacji, sztuka przyjmowania komplementów, odmawiania i przyjmowania odmowy, asertywne udzielanie i przyjmowanie krytyki, model asertywności Harrisa, postawy – na płaszczyźnie werbalnej i niewerbalnej, wyrażanie opinii i jej obrona, wyrażanie krytyki i reagowanie na krytykę, asertywna ochrona granic, diagnoza zachowań asertywnych,
 • komunikacja w sytuacjach trudnych i kryzysowych, konflikty i ich rodzaje, metody rozwiązywania konfliktów, trudne rozmowy, jaki jest mój sposób rozwiązywania konfliktów?

Zapytaj o szczegóły


Inne szkolenia i warsztaty
z asertywności i zarządzania stresem – Prześlij pytanie