Obsługa klienta

Podczas szkoleń i warsztatów pracujemy aktywnie: dyskutujemy, ćwiczymy, omawiamy przypadki, gramy, uczestniczymy w symulacjach. W zależności od wymagań tematu szkolenia realizowane są z wykorzystaniem: prezentacji interaktywnych, moderowanych dyskusji, itp. Podczas wybranych szkoleń wykorzystujemy także testy, pozwalające uczestnikom na określenie ich osobistych predyspozycji w określonej dziedzinie. 

Szkolenia mogą być prowadzone w formule zamkniętej lub otwartej.

PRZYKŁADOWA TEMATYKA I ZAKRES:

TEMAT

ZAKRES

KONTAKT

Jak sprawić
by klient wracał
– złote zasady obsługi klienta
 • reguły profesjonalnej obsługi klienta – typy klientów, kluczowe standardy obsługi (ustalanie i przestrzeganie standardów), budowanie pozytywnych relacji z klientem
 • sztuka perswazji  – dlaczego ludzie kupują i jak sprawić aby do nas wracali
 • współpraca z klientem i odkrywanie jego potrzeb (w kontakcie bezpośrednim, telefonicznym, z wykorzystaniem mediów elektronicznych)
 • trudny klient, czy trudna sytuacja – zasady oceny i postępowania w określonych sytuacjach, jak reagować na zastrzeżenia i obiekcje? czym jest właściwa postawa asertywna?
 • najczęściej popełniane błędy w kontaktach z klientami,
 • profesjonalna obsługa posprzedażowa
 • oraz wiele innych informacji

Zapytaj o szczegóły

Pierwszy kontakt
z klientem kluczowym
 • kim jest klient i czego oczekuje, budowanie kontaktu z klientem,
  a poziom jego satysfakcji ze współpracy, typy klientów,
 • ja w kontakcie z klientem – zasady skutecznej autoprezentacji,
  co składa się na budowanie własnego wizerunku, kreowanie i wzmacnianie wizerunku – samopostrzeganie, a efektywność autoprezentacji (m.in. budowanie pewności siebie, reakcja
  na niepowodzenia),
 • komunikacja w kontakcie z klientem, style komunikacji – jak rozpoznać z kim mamy do czynienia i w jaki sposób się z nim komunikować + autodiagnoza stylu komunikacji uczestników, narzędzia komunikacji werbalnej i niewerbalnej oraz elementy decydujące o skutecznym przekazywaniu komunikatów, mowa ciała
  w praktyce, znaczenie „rekwizytów”, bariery komunikacyjne i zasady ich przezwyciężania, zasady aktywnego słuchania i monitorowanie reakcji drugiej strony,
 • poziomy komunikowania się z innymi i elementy transakcyjne
  w relacjach, elementy analizy transakcyjnej w budowaniu relacji
  z innymi, poziomy komunikowania się
 • elementy wzmacniające skuteczność spotkań biznesowych, określanie celów – czy zawsze chodzi tylko o interesy, czy miejsce spotkania
  ma znaczenie (restauracja, kawiarnia, siedziba firmy), jak przyciągnąć uwagę i zyskać wiarygodność, jak zarządzać emocjami, gdzie i kiedy korzystać z „rekwizytów” i narzędzi?

Zapytaj o szczegóły

Inne tematy z zakresu obsługi klienta  Prześlij pytanie