Negocjacje

Negocjacje. Szkolenia i warsztaty. Pracujemy aktywnie: dyskutujemy, ćwiczymy, omawiamy przypadki, gramy, uczestniczymy w symulacjach. W zależności od wymagań tematu szkolenia/warsztaty realizowane są z wykorzystaniem: prezentacji interaktywnych, moderowanych dyskusji, itp. Podczas wybranych szkoleń wykorzystujemy testy, pozwalające uczestnikom na określenie ich osobistych predyspozycji w określonej dziedzinie.

PRZYKŁADOWA TEMATYKA I ZAKRES:

TEMAT

ZAKRES

KONTAKT

Negocjacje handlowe
w pigułce
 • czemu służą negocjacje i kiedy warto je prowadzić,
 • jak reagują ludzie w sytuacjach konfliktowych,
 • jakim jestem typem negocjatora (określenie indywidualnych predyspozycji uczestników),
 • postawa kupca, a sprzedawcy,
 • rozpoznawanie potrzeb i budowanie płaszczyzn współpracy,
 • przygotowanie się do rozmów i spotkań,
 • dlaczego określenie (rozpoznanie) celów jest takie istotne,
 • wybrane techniki negocjacyjne,
 • wybrane techniki manipulacji i sposoby obrony przed nimi,
 • strategie i metody, największe błędy
 • oraz wiele innych informacji

Zapytaj o szczegóły

Zagraj ze mną negocjacje handlowe
w praktyce
 • negocjacje, a sprzedaż – na czym polega różnica,
 • style prowadzenia negocjacji handlowych,
 • rozpoznawanie potrzeb i budowanie współpracy,
 • poziomy, granice ruchu, cele w negocjacjach.

Integralnym elementem szkolenia jest gra negocjacyjna, podczas której uczestnicy praktycznie ćwiczą zachowania występujące w procesie negocjacji oraz utrwalają elementy wpływające na ich efektywność

Zapytaj o szczegóły

Negocjacje techniki obrony przed manipulacjami
 • czym jest wpływ społeczny,
 • jakie są podstawowe reguły wywierania wpływu na ludzi
 • jak wpływa na nas osobowość i zachowanie rozmówcy,
 • jak poznać, że ktoś kłamie,
 • jak rozpoznać i radzić sobie z określonymi technikami wywierania wpływu,
 • jak zachowywać się asertywnie,
 • jak się bronić (mechanizmy),
 • oraz wiele innych informacji

Zapytaj o szczegóły

Inne tematy z zakresu negocjacji – Prześlij pytanie