Precedencja w samochodzie – hierarchia miejsc

W działaniach biznesowych często potykamy się z sytuacjami, w których uczestnicy spotkań podróżują jednym samochodem.
Jeśli podróż taka odbywa się w gronie zaprzyjaźnionych osób lub osób na tym samym poziomie w hierarchii zawodowej nie mamy z tym zwykle większego problemu. Co jednak w sytuacji, gdy samochodem podróżują prezes firmy, jego asystentka i główna księgowa? Albo kiedy samochodem jedziemy razem z gościem? Czy każde miejsce jest równie dobre? Otóż nie.
Miejsca w samochodzie także mają swoją rangę i przy ich zajmowaniu należy kierować się pewnymi zasadami.

Od czego zależy hierarchia?

Wyznaczniki mamy właściwie dwa:

 • kto prowadzi samochód?
 • w jakim kraju podróżujemy?

Jeśli chodzi o drugi z nich to wynika od z zasad ruchu samochodowego w danym kraju. W krajach, w których obowiązuje ruch prawostronny (czyli w większości krajów Europy, Ameryki Północnej i Południowej, czy kontynentalnej Azji ) – bardziej uprzywilejowana jest strona prawa. Tam gdzie mamy do czynienia z zasadami ruchu lewostronnego (czyli m.in. w Wielkiej Brytanii, na Cyprze, Malcie, w Chinach, Japonii, Australii) – ważniejsze będzie miejsce ze strony lewej.

Co decyduje o precedencji?

 • Podstawowe kryterium – hierarchia (ranga, stanowisko) – relacja występuje w kontaktach zawodowych
 • Relacja – gość i gospodarz
 • W przypadku takiej samej rangi – wiek lub płeć.

Podróż ze służbowym kierowcą (lub kierowcą zawodowym np. taksówką)

Precedencja w samochodzie 1

 

W przypadku, gdy samochód służbowy prowadzi osoba w tym właśnie celu zatrudniona, najbardziej uprzywilejowanym jest miejsce na tylnej kanapie, po przekątnej w stosunku do miejsca kierowcy (na rys. oznaczone nr 1). Dotyczy to także sytuacji, gdy podróżujemy taksówką. Dalsza kolejność miejsc w hierarchii rozkłada się następująco: na tylnej kanapie, tuz za fotelem kierowcy (nr 2), na ostatnim miejscu – miejsce z przodu samochodu, sąsiadujące z fotelem kierowcy (nr 3).

Samochód prowadzi jeden z uczestników spotkania

Precedencja w samochodzie 2W tym przypadku możemy mieć do czynienia z kilkoma wariantami:

 • podróżuje 2 uczestników spotkania (np. prezes i pracownik)
  Sytuacja jest prosta. Bez względu na stanowisko osoby prowadzącej auto, druga osoba powinna usiąść obok niej. W sytuacji, gdy samochód prowadzi prezes (bo jest np. jego właścicielem) – będzie to najbardziej uprzywilejowane miejsce. W sytuacji gdy samochód prowadzi pracownik (a nie jest służbowym kierowcą) – prezes siada obok niego.
 • podróżuje kilku uczestników spotkania w tym prezes i to prezes prowadzi samochód
  Hierarchia wygląda następująco: najważniejsze miejsce – na przednim fotelu obok prezesa (na rys. nr 1), kolejne w hierarchii – na tylnej kanapie po prawej stronie, po przekątnej do fotela na którym siedzi prezes (nr 2), kolejne – na tylnej kanapie z lewej strony  (nr 3), ostatnie w hierarchii – na tylnej kanapie pośrodku (nr 4).

Przykład 1:

W czasie przerwy w obradach rady nadzorczej na służbowy lunch podróżują samochodem: prezes firmy, członek rady nadzorczej (gość) oraz dyrektor sprzedaży. Samochód prowadzi służbowy kierowca.

Hierarchia zajmowanych miejsc będzie w takim przypadku następująca:
1 – członek rady nadzorczej (gość) – miejsce po prawej stronie na tylnej kanapie
2 – prezes firmy – miejsce po lewej tronie na tylnej kanapie
3 – dyrektor finansowy – miejsce z przodu, obok kierowcy
Kierowca – prowadzi samochód