Negocjować i i skutecznie bronić się przed manipulacjami

Jak negocjować?

Czemu służą negocjacje i kiedy tak naprawdę warto je prowadzić? A Ty – wiesz jakim jesteś typem negocjatora? Wiesz jaki typ negocjatora możesz spotkać po drugiej stronie stołu? Jak negocjować, jakie przyjmować strategie, w jakim stylu
prowadzić negocjacje i co zrobić w sytuacji gdy pojawiają się konflikty? A negocjacje handlowe? Jaka jest różnica pomiędzy nimi a sprzedażą? I dlaczego budowanie relacji jest takie istotne?

Obrona przed manipulacjami

Dajemy sobą manipulować w sposób świadomy, czy nie wiemy jak inni mogą celowo wpływać na nasze zachowania i emocje? Jak się bronić przed manipulacjami? W jaki sposób ludzie starają się na nas wywierać wpływ?

Serdecznie zapraszam firmy, instytucje publiczne oraz inne organizacje do zorganizowania szkolenia dla swoich pracowników lub współpracowników. Szkolenie z zakresu negocjacji oraz obrony przed manipulacjami mogą zostać przeprowadzone w formule zamkniętej lub otwartej w dowolnym miejscu Polski.
Przykładowe programy szkoleń