Inteligencja emocjonalna

water-drop-license-free-CC0Tygodnik „Polityka” z 20 września 2015 przyniósł ciekawy artykuł dotyczący badania inteligencji emocjonalnej. Inteligencja emocjonalna (EQ), czyli zdolności rozumienia stanów emocjonalnych – własnych, jak i innych osób.  Co zatem charakteryzuje osoby o wysokim EQ?

Zachowania charakteryzujące ludzi o wysokiej EQ 

 1. Ciekawość innych ludzi – im bardziej rozumiemy emocje innych, tym bardziej jesteśmy skłonni im pomagać, a to z kolei wzmacnia poziom naszej empatii i prowadzi do rozwoju inteligencji emocjonalnej.
 2. Silnie emocjonalne słownictwo oraz zdolność opisywania swoich emocji za pomocą odpowiedniego słownictwa (np. używanie słów: sfrustrowany, rozdrażniony, itp.).
 3. Świadomość własnych mocnych i słabych stron – wyższa inteligencja emocjonalna wiąże się z większą świadomością własnych ograniczeń i zalet.
 4. Akceptacja zmian – ludzie o wysokim EQ są bardziej elastyczni i pozytywnie nastawieni do zmian, ich działania rzadko blokują obawy.
 5. Dystans do samego siebie – duża otwartość sprawia, że pozytywnie reagują na żarty i potrafią rozdzielić humor od nieprzychylnych wypowiedzi.
 6. Wysoka asertywność – duża samokontrola i umiejętności panowania nad swoim życiem, a jednocześnie umiejętność mówienia „nie” bez poczucia winy.
 7. Próba zrozumienia motywacji innych – ściśle powiązana z ciekawością ludzi i obserwacją swojego otoczenia.
 8. Nie rozpamiętywanie popełnionych błędów – ludzie o wysokim EQ analizują popełniane błędy, by uniknąć ich w przyszłości, ale poświęcają temu działaniu więcej czasu niż to niezbędne.
 9. Altruizm w działaniu – działają nie oczekując niczego w zamian, a to z reguły pozytywnie wpływa na relacje z innymi.
 10. Neutralizowanie negatywnych emocji – rozpoznawanie emocji pozwala nad nimi panować, neutralizowanie negatywnych emocji – tworzy płaszczyznę do rozwiązywania konfliktów.
 11. Wybaczanie błędów innym – wysoki poziom inteligencji emocjonalnej wpływa na to, że ludzie nie pielęgnują urazy i nie wypominają innym błędów z przeszłości.
 12. Brak perfekcjonizmu – perfekcjonizm rzadko bywa dobrym zjawiskiem, najczęściej wywołuje frustrację i blokuje rozwój.
 13. Umiejętność „wylogowania się” z wirtualnego świata – nie są dostępni na każde żądanie, koncentrują się w dużej mierze na realnym życiu i bezpośrednim kontakcie z innymi ludźmi.
 14. Docenianie tego, co już się ma – ludzie zadowoleni ze swoich osiągnięć, mają lepsze samopoczucie, kondycję fizyczną i więcej energii.
 15. Wysypianie się – odpowiednia porcja snu regeneruje nasz organizm i pozytywnie wpływa na zdolność kontroli emocji (własnych i cudzych).
 16. Cieszenie się życiem – wysoka inteligencja emocjonalna sprawia, że cieszymy się z każdego sukcesu, a sukcesy motywują nas do dalszej pracy i kreatywnych rozwiązań.

Na postawie: 16 zachowań charakteryzujących ludzi o wysokiej inteligencji emocjonalnej, Polityka, 20.09.2015
Czytaj cały artykuł