Asertywność i zarządzanie stresem

Czym jest asertywność? Czy stresem można zarządzać? a jeśli tak to jak to skutecznie robić?

Zapraszam do zapoznania się z propozycjami szkoleń z zakresu asertywności i zarządzania stresem.

Wśród wybranych propozycji szkoleniowych poruszamy m.in. zagadnienia:

 • czym tak naprawdę jest asertywność?
 • jak budować pozytywne komunikaty?
 • techniki asertywnej komunikacji, sztuka odmawiania i przyjmowania odmowy,
 • asertywne udzielanie i przyjmowanie krytyki,
 • postawy na płaszczyźnie werbalnej i niewerbalnej,
 • diagnoza zachowań asertywnych,
 • określanie indywidualnych umiejętności komunikacyjnych, osobistych i społecznych,
 • praca z emocjami,
 • jak rozpoznawać sytuacje stresotwórcze,
 • czym jest stres pozytywny i negatywny,
 • czy stresem da się zarządzać,
 • stres w pracy i poza pracą,
 • strategie radzenia sobie ze stresem,
 • techniki zarządzania stresem,
 • radzenie sobie ze stresem podczas wystąpień publicznych
 • i wiele innych

Czytaj więcej